Skip to main content

Geloven

Wij geloven dat God mensen roept om op weg te gaan naar zijn nieuwe wereld. Lang geleden riep God Abraham om op reis te gaan naar een nieuw en goed land. Abraham wist niet waar hij heen ging, maar hij geloofde God en hij ging op weg. God gaf hem een zegen mee – een zegen voor Abraham en een zegen om door te geven aan mensen uit alle volken. We noemen Abraham de vader van alle gelovigen. Zoals God hem riep, zo spreekt Hij ons ook aan.

Onze zondagse samenkomsten - kerkdienst in de Morgenster

Samenkomsten

Op zondag komen we bij elkaar in de kerk. Je kunt die samenkomst ook online volgen. We oefenen in het luisteren naar de stem van God. We zijn blij dat hij ons aanspreekt en dat we zijn kinderen mogen zijn. Hij maakt zich aan ons bekend. Wij weten ons verbonden met God en met elkaar. We merken al iets van die nieuwe wereld als we samen zingen en bidden en als we elkaar helpen en ondersteunen op de weg daar naartoe.

Onderweg

We zijn mensen onderweg. Jezus Christus is voor ons de weg, de waarheid en het leven. Hij is de Zoon van God die op aarde gekomen is als mens. Door Hem leren we God kennen als onze Vader. Hij heeft voor ons de weg naar God gebaand door zijn lijden en sterven aan het kruis. Door Hem kennen we de liefde van God voor mensen die van God en van elkaar vervreemd zijn. Als leerlingen van Jezus volgen wij Hem door de gebrokenheid van dit leven op weg naar een nieuwe tijd.

Welkom

Onze samenkomsten houden we iedere zondag om 9.45 en 16.45 uur in ons kerkgebouw. In de agenda staat actuele informatie over onze samenkomsten. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wil je meer weten over ons geloof dan kun je contact met ons opnemen.

Eerstvolgende kerkdiensten

Kalenders Trouwdienst Bouke Teertstra en Laura van der Worp
Datum 24 mei 2024 15:00 - 17:00
Eredienst, voorganger: Ds. S. Kok
26 mei 2024 09:45 - 11:00
Eredienst, voorganger: Ds. P. van de Velde
26 mei 2024 16:45 - 17:45
Eredienst, voorganger: Ds. H. Bos
2 juni 2024 09:45 - 11:00